53846797_2745739478799351_3512896726841163776_o

Church Leaders

 

Council Members 監察委員

 

Rev. Pastor Henry Lu

General Director of COCM, UK

呂子峰牧師

基督教華僑佈道會總幹事

Rev. Pastor Daniel Chu

Virginia, USA

朱敬華牧師

美國維珍尼亞州

Elder Dr. Yeng Shiong Ang

Manchester Chinese Christian Church, UK

洪榮雄長老

曼徹斯特華人基督教會

Rev. Pastor Stephen Leung

Remembrance of Grace Church, Taipo, HK

梁永善牧師

香港大埔基督教銘恩堂創堂牧師

Rev. Sean Mullarkey

St. Mark’s Church, Dublin, Ireland

Rev. Sean Mullarkey

St. Mark’s Church, Dublin, Ireland

 

 

Advisors 顧問委員

 

Rev. Pastor Andrew Chan

Antwerpen Truth Church, Antwerp, Belgium

陳少展牧師

比利時安城真道教會

Rev. Pastor David Chan

Vancouver, Canada

陳耀鵬牧師

加拿大溫哥華

 

 

Church Officers 2020 二零二零年教牧同工

 

Senior_Pastor.

Rev. Pastor Mr Edmund Cheung

主任牧師

張達明牧師

Pastor

Associate Pastor

Associate Pastor

Associate Pastor

Rev. Pastor Patrick Tsang

Associate Pastor Mr. Chris Lim

Associate Pastor Mr. Min Xing Wang

Associate Pastor Mr. Yee Hoi Wong

牧師

傳道

傳道

傳道

曾啟明牧師

林惠慈傳道

王敏星傳道

王怡凱傳道

Elders

Elder Dr. Tommy Kyaw-Tun

Elder Mrs. Amy Ng

Elder Mr. Kevin Chiu

長老

陳明望長老

吳蔡臘梅長老

趙國基長老

Deacons

Mr. Weizhe Jin

Mr. He Sun

Mr. Alan Choi

Mrs. Eva Li

Mrs. Sabrina Fok

Mrs. Mei Huang

Mrs. Amy Kwok

Mr. Kin Chung Kwok

Mrs. Christina Kyaw-Tun

Mrs. Zeng-Ying Lin

Mrs. Lai Leng Teo

Mr. Samuel Teo

Mrs. Elsa Tsang

Ms. Yvonne Tsang

Mr. Kevin Li

Mr. Xiong Xiong

Mr. David Ng

執事

金偉哲先生

孫賀先生

蔡擎海先生

李郭綺雯女士

霍江秀梅女士

黃林梅女士

郭曾燕芳女士

郭健忠先生

陳何麗華女士

林余增英女士

張洪麗玲女士

張志禎先生

曾黃愷珊女士

曾綺芬小姐

李冠斌先生

熊雄先生

吳大偉先生

Treasurer

Elder Mrs. Amy Ng

司庫

吳蔡臘梅長老